Czy wiesz, że…

– organizacje zaangażowane w tzw. wsparcie aborcyjne jawnie drwią z polskiego prawa?

– ich działania skupiają się na „pozbywaniu się niechcianych dzieci” poprzez:

organizowanie wyjazdów do krajów, w których aborcja „na życzenie” jest legalna?

udostępnianie tabletek do wykonania aborcji we własnym zakresie, po cichu – w domu?

– każde działanie prowadzące do śmierci nienarodzonego dziecka, które wykracza poza ramy określone w ustawie stanowi przestępstwo, zagrożone sankcjami karnymi
przewidzianymi w art. 152 i 153 Kodeksu karnego?

–  obowiązkiem organów ścigania jest podjęcie stosownych działań zawsze wtedy, gdy powezmą uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa?

–  rozpowszechnianie informacji o tym jak przeprowadzić nielegalną aborcję nosi znamiona przestępstwa z art. 152 § 2 KK?

brak jest jakichkolwiek wiążących norm o charakterze międzynarodowym (w tym unijnych), na mocy których Polska byłaby zobowiązana do prowadzenia obrotu środkami poronnymi?

aborcja farmakologiczna i turystyka aborcyjna oferowane są w Polsce bezkarnie mimo przepisów zakazujących przerywania ciąży poza określonymi sytuacjami, szczegółowo wymienionymi w Ustawie z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży?