Polskie przepisy wprost zakazują przerywania ciąży poza określonymi sytuacjami, szczegółowo wymienionymi
w ustawie z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
(„Ustawa o planowaniu rodziny”)

Tymi dwoma wyjątkami, kiedy aborcja nie ma charakteru bezprawnego, są:

zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej

uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego

Przerwanie ciąży ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia matki

Stanowi przypadek klasycznego stanu wyższej konieczności bowiem mamy do czynienia z kolizją dwóch dóbr – życia lub zdrowia matki oraz życia dziecka poczętego, który aktualizuje się  w sytuacji, w której:

niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia kobiety jest bezpośrednie, tj. istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia śmierci kobiety lub powstania uszczerbku na jej zdrowiu

bądź

niebezpieczeństwo wprawdzie jeszcze nie jest bezpośrednie, ale na tyle poważne, że zwłoka w przeprowadzeniu zabiegu uniemożliwiłaby uratowanie życia lub zdrowia kobiety ciężarnej

Czy wiesz, że:

Przerwanie ciąży może zostać wykonane jedynie przez lekarza posiadającego określone kwalifikacje zawodowe, i to tylko wtedy, gdy lekarz inny niż ten dokonujący przerwania ciąży stwierdził wystąpienie zagrożenia (chyba że ciąża zagraża bezpośrednio życiu kobiety)?

Zabieg musi odbywać się w budynku szpitala?

Do przerwania ciąży zgodnie z przepisami potrzebna jest również pisemna zgoda kobiety?

Przerwanie ciąży ze względu na uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego

 

 

Termin „czyn zabroniony” obejmuje naruszenie wolności kobiety w sferze seksualnej (art. 197 § 1 lub 3, art.198, 199, 200 i 201 KK).

Nie powinno budzić wątpliwości, że chodzi o te sytuacje, w których kobieta jest pokrzywdzoną, a nie sprawcą przestępstwa.

 

Czy wiesz, że:

Aby uznać przesłankę, że zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, okoliczność taką stwierdzić powinien prokurator?

O tym czy ciąża mogła pochodzić z tego czynu, przesądzać powinien lekarz?

Aborcję można wykonać maksymalnie do 12 tygodnia ciąży? Czas ten powinien być liczony od daty ostatniej miesiączki

Do przerwania ciąży uprawniony jest wyłącznie lekarz posiadający kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej?

Zabieg nie musi być wykonywany w szpitalu, ale również w gabinecie prywatnym?

Wymagana jest pisemna zgoda kobiety?