Czy wiesz, że:

– w Polsce wciąż przeprowadza się nielegalną „aborcję domową”, a działające na terytorium Polski organizacje postulują wprowadzenie nieograniczonego dostępu do aborcji za pomocą środków poronnych?

 

w tym celu powołują się na wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w tym Abortion care guideline, które jednak nie stanowią źródła prawa, mają charakter wyłącznie zaleceń?

– organizacje te rozpowszechniają w Internecie informacje na temat przeprowadzenia samej zbrodni, jak również dzielą się możliwościami nabycia tabletek poronnych?

 

brak jest jakichkolwiek wiążących norm o charakterze

międzynarodowym (w tym unijnych), na mocy których Polska

byłaby zobowiązana do prowadzenia obrotu środkami poronnymi?

 

rozpowszechnianie informacji o tym jak przeprowadzić nielegalną aborcję nosi znamiona przestępstwa z art. 152 § 2 KK?

Samodzielne przerywanie ciąży przez kobietę w warunkach domowych (pozostających poza kontrolą lekarza) jest niezgodne z przepisami art. 4a Ustawy o planowaniu rodziny i w konsekwencji stanowi przestępstwo!

 

Niezgodna z prawem jest również dystrybucja preparatów wprawdzie posiadających status produktów leczniczych, jednak niedopuszczonych do obrotu na mocy decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Promowana przez WHO forma „domowej aborcji” do 12. tygodnia ciąży wykorzystuje do tego środki o statusie produktów leczniczych, które nie zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej!

Mowa o preparatach zawierające dwie substancje czynne:

 Mifepriston i Mizoprostol.

 

substancja czynna Mifepriston w ogóle nie uzyskała dopuszczenia do obrotu w Polsce

produkty zawierające substancję mizoprostol, nie zostały dopuszczone do obrotu ze wskazaniem do przerywania ciąży

Niestety, do „aborcji domowej” wykorzystuje się więc leki zawierające mizoprostol, takie jak:

 

Angusta – przeznaczony dla kobiet z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Cytotec – lek wskazany w zapobieganiu owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy

Arthrotec – podobnie jak Cytotec zapobiega owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy

Wbrew obowiązującym przepisom nielegalną dystrybucję środków poronnych prowadzi jednak szereg podmiotów, umożliwiających zakup i  sprowadzenie na terytorium Polski produktów nieposiadających wymaganego pozwolenia i służących sprzecznemu z prawem przerywaniu ciąży.

 

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny tzw. „Federa” udostępnia broszurę, w  której wskazuje podmioty prowadzące 

nielegalną działalność.

Poza nielegalną dystrybucją środków poronnych liczne są przypadki prowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej sprzecznej z prawem reklamy produktów leczniczych przez nieuprawnione podmioty.

„Przerywanie ciąży – metoda farmakologiczna” to broszura opracowana przez „Federę”:

  • są w niej reklamowane środki do przerywania ciąży poza zarejestrowanymi wskazaniami takie jak Cytotec i Arthrotec
  • autorzy są świadomi bezprawności promowanych w niej działań, o czym świadczy  fragment broszury

Główne kanały dystrybucji środków poronnych

Przestępcza działalność polegająca na oferowaniu środków poronnych prowadzona jest w Polsce przede wszystkim za pośrednictwem Internetu.

 

Wśród podmiotów prowadzących tego typu działalność przestępczą znajdziemy portale organizacji takich jak:

-Aborcyjny Dream Team
-Abortion Support Network
-Kobiety w Sieci
-Ciocia Basia
-Women Help Women
-Woman on Web